Tormentace

Držitelům zbraní, kteří přicházejí požádat o jejich přezkoušení, poskytne Úřad zcela profesionální službu. Zbraň je společně s potřebnými doklady přijata zkušebním technikem. Dochází k její předběžné prohlídce: kontrola funkce mechanismů zbraně před zkušební střelbou. Součástí tohoto úkonu je podrobná demontáž zbraně a proměření rozměrů důležitých z hlediska bezpečnosti podle přísných požadavků C.I.P. Ke zkušební střelbě jsou používány náboje se zvýšeným tlakem prachových plynů. Následuje opět prohlídka zbraně, tentokrát po výstřelu.

V případě, že vše proběhne hladce a zbraň vyhoví požadavkům zkoušky, je označena úředními značkami.

Příjem zbraní:
Doporučujeme se předem dohodnout telefonicky na čísle: 777 257 845 . Příjem zbraní probíhá v den provádění tormentační zkoušky od 7:00 do 8:00 nebo v jiném termínu po telefonické dohodě.

Výdej zbraní:
Výdej zbraní probíhá v den provádění tormentační zkoušky od 12:00 do 15:00 nebo v jiném termínu po telefonické dohodě.

Potřebné dokumenty:
Při příjmu zbraní je nutné předložit následující doklady:
• občanský průkaz
• zbrojní průkaz
• zbrojní licenci (pouze právnické osoby)
• průkaz zbraně (pokud se jedná o zbraň z amnestie nebo z dovozu tak doklady od PČR)
• koncesní listinu (pouze právnické osoby)

Zbraň může být přijata jen v případě, že je předávána úplně dohotovená, nenabitá, schopná střelby, s nepoškozenou pažbou, vyčištěná a s požadovaným počtem nepoškozených spotřebních nábojů (2 ks na 1 nábojovou komoru). Zbraň musí být označena ráží a výrobním číslem. V zastoupení lze předložit zbraň pouze s ověřenou plnou mocí majitele zbraně. Plná moc musí obsahovat jméno a příjmení majitele, jeho adresu, rodné číslo, číslo zbrojního průkazu a výrobní číslo zbraně.

Ceník platný od 1.1.2017
  • Kusové ověřování (o kusové ověřování se jedná v případě ž zbraň není opatřena žádnými platnými zkušebními značkami)………850,-
• Opakované ověřování (o opakované ověřování se jedná v případě ž zbraň je již opatřena platnými zkušebními značkami)………1200,-
• Skryté značení (Pokud z nějakého důvodu si nepřejete aby zkušební značka byla na Vaší zbrani videt lze značku umístit skrytě pod pažbení zbraně)……….120,-
• Vyražení výrobního čísla nebo ráže na zbraň……….500,-

Platba probíhá v hotovosti při výdeji zbraně.

*uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.